Съвети за добра дезинфекция

trends research
28-08-2019

Дезинфекцията е задължителна мярка във всяка фермa. За да има обаче тя ефект трябва да се избере подходящият продукт и той да бъде приложен правилно.

Избор на подходящ дезинфектант

Активните съставки на дезинфектантите могат да включват хлорокрезол, глутаралдехид / формалдехид, глутаралдехид / четвъртични амониеви съединения (QAS), йод, пероцетна киселина и калиев пероксимоносулфат.

Наскоро британската агенция APHA  (Animal & Plant Health Agency) към Министерството по околната среда, храните и селскостопанските въпроси публикува резултатите от независимо проучване, в рамките на което се сравнява способността на 15 дезинфектанта да елиминират Salmonella Typhimurium в биофилма.

(Биофилмът е мазна повърхност по стени, подове, поилки, водопроводи и вътрешността на кофи, който не се влияе от студена вода и много химични почистващи препарати. Биофилмът е подходяща среда за развитие на вредни бактерии, вируси и фунги).

Резултатите показват, че продуктите INTERCID® (глутаралдехид + формалдехид) и Interkokask® (хлорокрезол) имат най-добър ефект на елиминация на бактериите в тестовия период от 25 дни след извършената дезинфекция.

APHA Biofilm Study: Gosling et al. 2017, Efficacy of disinfectants and detergents intended for a pig farm environment where Salmonella is present, Veterinary Microbiology

 

Правилно ползване на дезинфектант

Въпреки различния начин на употреба, има нещо, което важи за всички дезинфектанти - те няма да подействат, ако не влязат в контакт с микроорганизмите, бактериите и вирусите.

Златно правило при дезинфекцията е че повърхността трябва да бъде предварително почистена и подсушена преди използването на продукта. Препоръчителният ред на действия е:

  • Сухо почистване - отстранете органичните вещества и замърсявания (механично / ръчно)
  • Мокро почистване – нанесете подходящ почистващ препарат (на алкална основа), за да премахне замърсяванията без да повреди повърхностите
  • Почистете и изплакнете с вода с помощта на подходящо оборудване за измиване под налягане (за предпочитание е използването на пароструйка)
  • Повърхностите могат да бъдат тествани на този етап за наличие на мазнини и протеини. Почистете отново, ако повърхностите са все още замърсени
  • Изплакнете с вода
  • Важно: Подсушете добре (мократа повърхност ще доведе до нежелано разреждане на дезинфектанта)
  • Дезинфекцирайте като използвате правилната концентрация на продукта

 

„Няма лош дезинфектант, има грешна концентрация“

Таблицата по-долу показва одобрените от DVG (Немски съюз на ветеринарните лекари) концентрациии за генерална дезинфекция на сгради.

Някои ситуации могат да изискват друга концентрация, поради което е препоръчително тази информация да се свери с инструкциите на производителя.

 

Ефективна концентрация на различни комбинации от активни съставки според DVG

 

Основната цел при дезинфекцията е постигане на максимална ефективност на квадратен метър с възможно най-ниска концентрация на активните съставки.

 

Продуктите на немската фирма InterHygienе - INTERCID® и Interkokask® - са доказали многократно висока ефективност, съчетавайки надеждно дейстие без корозивни ефекти при препоръчаните разреждания. Дезинфектантите могат да се използват в комбинация за оптимален резултат.

INTERCID®
Идиеален за почистване и дезинфекция на всички видове оборудване във ферми и повърхности включително под, стени, транспортни кутии, транспортни средства, клетки, карантинни помещения, ботуши и вани за обувки.
INTERCID®е базиран на глутаралдехид и формалдехид, които имат максимален ефект срещу бактерии, вируси и фунги.
При разработването на INTERCID® е следван основният принцип с по-малко да се постигне повече - препаратът съдържа 10 % глутаралдехид + 10% формалдехид, който убива всички бактерии, вируси и фунги в 1%-разтвор.

Interkokask®
Interkokask® е уникален дезинфектант със специална формула, съдържаща Хлоркрезол - липиден разтворител - който разрушава тройните липидни/хитинови обвивки на бактерии, вируси и паразити като криптоспоридий и кокцидийни ооцисти.

 

Криста ЕООД е ексклузивен достачавчик на дезинфектантите на фирма InterHygiene GmbH за българския пазар. Моля свържете се с нас за подробна информация и консултация.

CONTACT US
GET IN TOUCH
WITH THE BLOG TEAM
If you have an enquiry regarding the blog: